Záchrana smazaných dat Zlín

0 Flares 0 Flares ×

Přišli jste o své důležité data v notebooku, nebo počítači?

Provádíme obnovu smazaných dat, poškozených pevných disků ( HDD) a paměťových karet.

Záchrana dat z mechanicky poškozených hard disků ( HDD )

Obnova dat ze softwarově poškozených hard disků (HDD )

Obnova smazaných souborů a obnova přepsaných dat

Obnova naformátovaných disků či poškozených oddílů pevných disků ( HDD )

Obnovená data dodáme na DVD, nebo na Vašem externím disku.

 

 


Zásady pro úspěšné obnovení dat z poškozených či smazaných disků

 

Při smazání důležitých souborů okamžitě přestaňte na počítači – disku pracovat a ihned zařízení vypněte.

Vypnutí proveďte nestandardně vytažením napájecího kabelu z PC, nebo odpojením zdroje z notebooku a vytáhnutím baterie.

Nevypínejte ani neuspávejte počítač – notebook standardním způsobem. Mohlo by dojít k uložení jiné práce a přepsání smazaných souborů.

Nepokoušejte se obnovit disk Scan diskem (Kontrola chyb), Defragmentací, ani žádným jiným softwarem.

Nepokoušejte se obnovit nebo instalovat operační systém.

Nesnažte se o mechanické opravy disku.

 

 


Dodání obnovených – zachráněných dat

 

Ve většině případů při obnovězáchraně dat dodáme obnovená data v původní adresářové struktuře, tedy tak jak tomu bylo před poškozením.

Názvy adresářů a souborů i jejich struktura zůstane zachována.

Při náročných obnovách se může stát, že obnovená data budou v jiných složkách než původně a s jiným názvem souboru. Každopádně data budou obnoveny a stačí je vyhledat.

0 Flares Facebook 0 0 Flares ×