VIR – výše pohledávky + objednávka obchody24.cz

0 Flares 0 Flares ×

POZOR! NOVÝ VIR KTERÝ SE ZAČÍNÁ ŠÍŘIT EMAILEM.

PŘICHÁZÍ POD EMAILOVOU ADRESOU EXISTUJÍCÍCH SPOLEČNOSTÍ, KTERÉ OVŠEM S TÍMTO NEMAJÍ NIC SPOLEČNÉHO! V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEOTEVÍREJTE PŘÍLOHU A NEREAGUJTE NA TENTO EMAIL.
JMÉNO ODESÍLATELE A KONTAKTU SE MĚNÍ.

 

NEJNOVĚJŠÍ MUTACE TOHOTO VIRU SE OBJEVILA 12.1.2015 A JE ZHRUBA V TÉTO PODOBĚ:

Odesílatel: ucet@hydromeliorace.cz

Předmět: Celková částka k úhradě 3268 Kč

Vážená paní, vážený pane,
děkujeme za projevenou důvěru v internetové obchody obchody24.cz.
Tímto emailem potvrzujeme, že jsme v pořádku přijali vaši objednávku.

Číslo objednávky (variabilní symbol): S593F94291521D7
Datum a čas objednávky: 10.01.15 20:33
Kontaktní údaje:
Cenek Cerny 
+420 608 334 522

Vaše objednávka:
------------------------------
VIA EPIA ME6000 (int.CPU Eden 600, VGA, LAN, ZVUK, 1394), bílá: 1 x 3 138,00 Kč =3 138,00 Kč
Doúprava PPL: 130 Kč
------------------------------
Celková cena nákupu vč. DPH: 3 268,00 Kč
Způsob platby: Platba předem – platební karta
Poznámka: Potvrzení platby a fakturu najdete v přiloženém souboru (ucet85E0618.zip) 
-
Nyní prosím vyčkejte na našeho operátora,
který se s vámi spojí maximálně do 1 pracovního dne a dohodne podrobnosti ohledně Vaší objednávky.

Příloha: ucet85E0618.zip

 

 

EMAIL JE ZHRUBA V TÉTO PODOBĚ:

Předmět: Výše pohledávky na vašem účtu #5953543414509850

Vážený zákazníku,

Jsme velmi rádi, že jste vyuziváli produktu z naší banky.
Dovolujéme Vás upozornit, že k 25.04.2014 dlužné částky na osobní účet ve vysi #5953543414509850 7657.93 Kč. Nabízíme vám dobrovolně uhradit pohledávku v plné výši do 25.05.2014.

Dobrovolné uhrazeni pohledávky a dodrženi smlouvy #‎5F841C11698C51355‬ umožňuje Vám:
1) Dodržet pozitivní úvěrovou historii
2) Vyhnout se soudním sporům, placení poplatků a jiných soudních nákladů.

V případě prodlení uhrady pohledávky 7657.93 Kč v souladu s platnými právními předpisy, jsme oprávněni zahájit právní sankci na základe pohledávky.

Kopie smlouvy a platební údaje jsou připojeny k tomuto dopisu jako soubor „smlouva_5F841C11698C51355.zip“

S pozdravem,
Vedoucí odboru vymahani pohledávek
Adela Ficikova
+420 603 642 610

 

 

NOVÁ MUTACE EMAILU:

Předmět: Exekuční příkaz 030785/2014-188

 

VÝZVA K ÚHRADĚ DLUŽNÉHO PLNĚNÍ PŘED PROVEDENÍM EXEKUCE

Soudní exekutor JUDr. Dohnal, Antonín, Exekutorský úřad Jeseník mesto, IČ 71229397, se sídlem Otakara Březiny 243, 173 01 Jeseník
pověřený provedením exekuce: č.j. 98 EXE 799/2014 -14, na základě ustanovení: Příkaz č.j. 030785/2014-188/Čen/G V.vyř.,
vás ve smyslu §46 odst. 6 z. č. 120/2001 Sb. (exekuční řád) v platném znění vyzývá k splnění označených povinností, které ukládá ustanovení, jakož i povinnosti uhradit náklady  exekuce a odměnu soudního exekutora, případně zálohu na náklady exekuce a odměnu soudního exekutora:

Peněžitý nárok oprávněného včetně nákladu k dnešnímu dni: 6 158,00 Kč
Záloha na odměnu exekutora (peněžité plnění): 1 543,00 Kč včetně DPH 21%
Náklady exekuce paušálem: 4 868,00 Kč včetně DPH 21%

Pro splnění všech povinností  povinný musí uhradit na účet soudního exekutora (č.ú. 166789563/8600, variabilní symbol 81653163, ČSOB a.s.), ve lhůtě 15 dnů od 
doručení této výzvy 12 569,00 Kč

Nebude-li  uvedená částka uhrazena ve lhůtě 15 dnů od doručení této výzvy, bude i provedena exekuce majetku a/nebo zablokován bankovní účet  povinného ve smyslu § 44a odst. 1 EŘ a podle § 47 odst. 4 EŘ. Až do okamžiku vymožení povinnosti.

Příkaz k úhradě, vyrozumění o zahájení exekuce  a vypučet povinnosti najdete v přiložených souborech.

Za správnost vyhotovení Běla Outratová
0 Flares Facebook 0 0 Flares ×